Syncopische Transities

Rafael Calvo Torrico begon zijn werk vanuit de menselijke figuur. Daarbij koos hij in het bijzonder het gezicht als vertrekpunt, verrijkt met een ingebeelde omgeving. Zijn werkproces heeft een constante dynamiek: veranderend naar het nieuwe om weer terug te keren naar het vertrouwde- in aritmische bewegingen. Een continue transitie, om in stilte, geleidelijk en toch met kracht te arriveren.

Deze syncopische transities hebben zijn werk gebracht waar het nu staat. Het creëert vormen of alleen kleuren die verschuiven tussen figuratief en abstract, eikaars grenzen uitdagend.

In zijn expositie in Kunstgalerie Zaansgroen (2-3 en 9-10 december 2023) toont Calvo Torrico zichtbare resultaat van die ontwikkeling met een collectie van recente en eerdere schilderijen in olie- en acrylverf.